Välkommen till bloggen!

Handlar om Kraft o Rörelse

måndag 1 mars 2010

Betygkriterier

Apelskolan
Kurs: Kraft, rörelse och arbete


Betygskriterier


För att få godkänt skall du…

Veta skillnaden mellan massa och tyngd

Kunna mäta krafter med en dynamometer och känna till enheten för kraft

Kunna förklara varför ett föremåls läge är stabilt eller inte, samt ge exempel på detta.

Ge någon förklaring till vad kraft är och ge flera exempel från vår omgivning på krafter som verkar.

Veta vad som menas med gravitationskraft, normalkraft och friktionskraft

Veta hur man ritar krafter som verkar på ett föremål

Veta att alla krafter här på jorden har en motkraft och att om inte krafter och motkrafter är lika stora uppstår en rörelse.

Kunna beräkna vilken kraft ett föremål har som har massan…….

Känna till sätt att ”spara kraft” , t.ex. hävarm och lutande planet och kunna ge exempel på detta i vardagen.

Veta vad som menas med likformig rörelse och kunna räkna med sambandet Sträckan = hastighet • tid.

Kunna förklara vad som menas med tröghet och kunna ge exempel på tröghet.

Veta som menas med accelererad rörelse och retarderad rörelse.

Veta vad som menas med mekaniskt arbete och kunna göra beräkningar enligt formeln arbete= kraft • väg ( W= F•s )


För att få väl godkänt ska du också….

Veta vilka krafter som samverkar när det gäller himlakroppars rörelser kring varandra och satelliternas rörelser kring jorden.

Kunna sätta ihop två eller flera krafter som verkar på ett föremål och ta reda på resultanten.

Veta vad som menas med begrepp som vridmoment och göra beräkningar med krafter som verkar på hävarmar.

Kunna förklara mekanikens gyllene regel: Det man vinner i kraft förlorar man i väg.

Kunna förklara en rörelse utifrån något diagram.

Förstå och förklara skillnaden mellan lägesenergi och rörelseenergi.


För att få mycket väl godkänt ska du dessutom…

Kunna dela upp kraftresultanten i olika delar för att se hur delkrafterna verkar på ett föremål.

Kunna förklara hur tidvatten uppstår och vad som påverkar dess storlek.

Kunna utföra mer komplicerade beräkningar med hävstänger och vridmoment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar